Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Науково-дослідна лабораторія  (проблем розвитку системи матеріально-технічного забезпечення військ (сил))

Науково-дослідна лабораторія Науково-дослідна лабораторія створена у складі Військової академії (м. Одеса) на виконання Директиви Міністра оборони України від 17 жовтня 2012 року № Д-322/1/5 дск та розпочала свою діяльність 1 січня 2013 року під керівництвом підполковника Ковалішина Сергія Семеновича.

Науково-дослідна лабораторія призначена для проведення системних досліджень стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ на оперативному і тактичному рівнях.

Науково-дослідна лабораторіяОсновні завдання лабораторії:

- проведення наукових дослідженнях з проблем організації технічного та тилового забезпечення з’єднань, частин і підрозділів СВ;

- дослідження напрямів розвитку форм та способів забезпечення військ матеріально-технічними засобами по службах озброєння і тилу;

- удосконалення органів і пунктів управління та автоматизацію системи управління МТЗ;

- наукове супроводження розробки керівних документів;

- воєнно-наукове супроводження АСУ МТЗ тактичної ланки СВ;

- визначення потреб, норм утримання та обґрунтування раціонального розподілу запасів і резервів матеріально-технічних засобів по службах озброєння і тилу у військових частинах СВ;

Науково-дослідна лабораторія- визначення напрямків розвитку та вдосконалення технічних засобів по службах озброєння і тилу СВ, воєнно-наукове супроводження етапів їх модернізації та розробки нових зразків;

- розробка і вдосконалення статутної, бойової, науково-методичної, навчальної літератури та нормативно-технічних документів для фахівців з МТЗ;

- участь в дослідженнях на навчаннях та інших заходах оперативної і бойової підготовки та апробація результатів науково-технічної

- участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику військ та навчальний процес ВА;

- проведення патентно-ліцензійної, раціоналіза­торської та винахідницької роботи;

- участь у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки офіцерського складу, курсантів та студентів ВА;

- участь в організації та керівництві наукової роботою курсантів та студентів ВА.

Штатна структура, укомплектованість та науковий потенціал НДЛ

Науково-дослідна лабораторіяЗагальна чисельність НДЛ за штатом складає 18 посад, з яких 7 – військовослужбовців та 11 – працівників ЗС України.У НДЛ працюють 20 наукових працівників. Це висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у штабах та військах, НДУ та ВВНЗ. Мають військову освіту 14 чол., з яких 13 чол. закінчили академії та мають оперативно-тактичний рівень освіти.Всього в НДЛ працюють 1 доктор наук та 5 кандидатів наук, з них мають вчені звання: професор – 1 чол., старший науковий співробітник – 1 чол., доцент – 3 чол.

Науково-дослідна лабораторіяУ НДЛ працюють 2 наукові школи:

- проблем математичного моделювання процесів функціонування адаптивних інформаційних систем військового призначення – під керівництвом доктора технічних наук, професора Скачкова Валерія Вікторовича;

- спеціалізовані комбіновані одно- і багатокоординатні електромеханічні системи з лінійними електричними і обертальними двигунами для систем озброєння і військової техніки, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, заслужений винахідник України Бєліков Віктор Трифонович.

Результати наукової і науково-технічної діяльності НДЛ

На даний час науково-дослідна лабораторія проводе дослідження за 6 науково-дослідними роботами за відповідними науковими напрямками та актуальною науковою проблематикою за замовленням Головного управління оперативного забезпечення ГШ ЗС України, начальника Озброєння ЗС України, Командування СВ ЗС України та веде наукове супроводження розробки керівних документів.

Науково-дослідна лабораторіяНауковці НДЛ постійно залучаються до виконання оперативних завдань, основними замовниками яких є: ГШ ЗС України, Департамент військової освіти та науки МО України, Командування СВ ЗС України. За відгуками замовників всі оперативні завдання виконані своєчасно та на високому науковому рівні. Зауважень до якості їх виконання не було.

За часи існування науковими співробітниками лабораторії:

- завершено 6 науково-дослідних робіт, продовжуються дослідження з 6 робіт та 4заплановані до виконання у 2016 році;

- виконано понад 60 оперативних завдань, 18 з яких відпрацьовані для військових частин та підрозділів, Науково-дослідна лабораторіящо брали участь у проведенні АТО на Сході країни;

- видано понад 30 наукових статей;

- надано понад 40 відгуків на автореферати дисертаційних робіт;

- взято участь у засіданнях Спеціалізованих вчених рад Д64.052.03 та К70.052.04 (як офіційний опонент) та Спеціалізованих вчених рад Д41.113.01 та Д41.816.01 (як член);

- проведено 22 наукових семінари, взято участь у 6 Міжнародних та 9 Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях та фестивалях науки;

- розроблено 2 навчальних посібники ("Організація харчування військовослужбовців підрозділів Сухопутних військ в польових умовах", "Управління технічним забезпеченням підрозділів військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України", ч. 1) та 1 довідник ("Довідник спеціаліста служб тилу військової частини"), ще 2 наукових посібника плануються до видання у 2015 році;

Науково-дослідна лабораторія- отримано 8 патентів на винаходи та подано 2 заявки на отримання патентів на винаходи.

За результатами Всеармійського конкурсу "Кращий винахід року" авторські колективи лабораторії здобули наступні результати:

2013 рокудруге та третє місця в номінації "Бронетанкова техніка та озброєння", відповідно:

- винахід "Наземна допоміжна бойова робототехнічна машина модульного типу для супроводження бронетанкового озброєння і техніки";

Науково-дослідна лабораторія- винахід "Наземна військова модульна робототехнічна машина-контрробот для протидії бойовій робототехніці противника".

2014 рокутретє місце в номінації "Авіаційна техніка і озброєння":

- винахід "Багатокоординатний двосторонній модульний електропривод аерокосмічних тренажерних систем".

2015 року – друге місце в номінації "Стрілецьке озброєння та боєприпаси":

- винахід "Багатокоординатний силовий тренажер стрільця з комбінованими електромеханічними приводами".

Підготовка наукових кадрів

Співробітниками лабораторії ведеться плідна робота з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, в межах якої розробляються 3 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук та очікується отримання вченого звання старший науковий співробітник.

Взаємодія НДЛ з підрозділами академії

Науково-дослідна лабораторіяСумісно з особовим складом інших підрозділів академії наукові співробітники НДЛ забезпечують:

- проведення наукових досліджень, семінарів, конференцій;

- проведення навчальних занять з курсантами;

- розробку навчальної літератури для викладачів і курсантів;

- організацію та керівництво науковою роботою курсантів;

- підготовку науково-педагогічних кадрів факультету та підвищення рівня їх кваліфікації;

- проведення ІІ-их курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації у ході IV-ої та V-ої черги мобілізації.


............................................................
Честь мужність